Vasamuseet

Med spårvagn eller buss tar du dig lätt till Vasamuseet som du hittar på vackra Djurgården. Vasamuseet, som är Skandinaviens mest välbesökta museum, har en utställning som ger en bild av livet på 1600-talet. Utställningen innehåller över 40000 föremål, men inte alla visas samtidigt. Museet är uppdelat i flera utställningar, där du får veta mer om respektive ämne. Huvudnumret är förstås att titta på själva skeppet, som finns för allmän beskådan. Vasa är det enda bevarade 1600-talsskeppet i världen, och för att det ska fortsätta kunna visas upp pågår ett tvärvetenskapligt bevaringsarbete där forskarna undersöker hur skeppet påverkas, och försöker minimera nedbrytningen av träet. Ett stort steg med i detta med väldigt gott resultat har varit att stabilisera museets temperatur och luftfuktighet.

Vasas historia

Regalskeppet Vasa sjösattes den 10 augusti 1628, för att genomföra sin jungfrufärd. Men redan 15 minuter in i seglatsen kom det ett par kastvindar, skeppet fick slagsida och vatten började forsa in genom kanonluckorna som var öppna eftersom salut skulle skjutas. Hon fick mer och mer slagsida, och sjönk fort för att ställa sig på botten på 32 meters djup. Masterna stack upp ur vattnet, och många ur besättningen höll sig fast i dem. Ungefär 70 personer av de som var ombord dog, men de allra flesta överlevde. Anledningen till att det stolta krigsskeppet inte var sjödugligt var att hon var felbyggd, med tyngdpunkten för högt och att hon var för tungt lastad med sina 64 kanoner. Att kanonluckorna var öppna gjorde också att hon tog in vatten fort.

Utställningar

Vasamuseet har flera utställning om olika aspekter av livet ombord på skeppet och i Stockholm under 1600-talet, till exempel om kvinnors liv, om hur man byggde och seglade skepp då, och om livet ombord och dess villkor. Innebörden av Vasas skulpturer och färgerna som använts har också tillägnats egna utställningar, liksom 1600-talets krigskonst. Även mer moderna ämnen har fått egna utställningar, såsom bärgningen av skeppet och arbetet och utmaningarna med att bevara det för eftervärlden. En modell av fartyget i skala 1:10 finns också att se, för att ge en bättre överblick än det faktiska skeppet kan ge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *